Lembaga Penyalur Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukanoleh agama, dan disalurkankepada orang-orang yang telah ditentukan pula